NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
MIME
Standard pro rozšíření přenosových možností elektronické pošty na internetu. Umožňuje přenos znaků národních abeced, kódování zvukových, obrazových a ostatních binárních dat posílaných jako příloha elektronické pošty, zajišťuje podporu pro multimédia a pro zprávy skládající se z více částí.
[DOSTÁLEK-2001]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000629.htm ]