NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
netiketa
Souhrn obecně uznávaných pravidel slušného chování uživatelů na internetu. Jejich cílem je vzájemná ohleduplnost, protože standardy internetu řeší pouze technické otázky. Například u elektronické pošty jde o nezasílání nevyžádaných zpráv reklamní povahy, stručnost a srozumitelnost vyjadřování, vyhýbání se urážlivým a emocionálním textům, citlivé zacházení s důvěrnými údaji apod.
[HLAVENKA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000631.htm ]