NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
offline
nespřažený systém (zast.)
Stav, kdy technické zařízení (modem, počítač, tiskárna aj.) není připojeno k jinému zařízení prostřednictvím sítě. Z hlediska softwarových aplikací vyjadřuje neinteraktivní zpracování, při kterém nedochází k přímé komunikaci mezi oběma účastníky. Typickým příkladem offline zpracování je dávkové zpracování (batch processing).
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000634.htm ]