NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online
vzdálený přístup
Stav, kdy je technické zařízení připraveno přijímat data nebo při kterém je fyzicky připojeno do sítě. Ve smyslu softwarovém se jedná o interaktivní režim práce, kdy uživatel má možnost bezprostředně reagovat na chování systému, poskytované výsledky, chybové zprávy apod.
[HLAVENKA-1997:292]
[ŘÍHA-1996:71]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000635.htm ]