NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
PGP
Šifrovací program založený na použití veřejných a soukromých klíčů. Užívá se k ochraně přenášených informací. Odesílatel zašifruje zprávu veřejným klíčem adresáta, zpráva je pak dešifrovatelná jen soukromým klíčem adresáta. Může se používat samostatně pro zabezpečení souborů před jejich přenosem nebo v kombinaci s elektronickou poštou pro ochranu zasílaných dopisů. PGP rovněž nabízí funkci digitálního podpisu.
[HLAVENKA-1997:310]
[ŘÍHA-1996:76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000636.htm ]