NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
PostScript
Objektově-orientovaný jazyk firmy Adobe Systems pro popis vzhledu tištěných stránek, původně vyvinutý jako jazyk pro tisk dokumentů na laserových tiskárnách.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000639.htm ]