NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poštovní server
Program, který zabezpečuje fungování elektronické pošty; provádí především odesílání a přijímání dopisů pro uživatele nebo pro jiné poštovní servery.
[HLAVENKA-1997:252]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000640.htm ]