NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poštovní schránka
Prostor pro příchozí anebo odchozí zprávy konkrétního uživatele elektronické pošty. V systému jde o prostor na disku poštovního serveru, kam jsou ukládány zprávy do doby, než si je uživatel převezme.
[HLAVENKA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000641.htm ]