NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
PPP
Protokol pro komunikaci mezi dvěma počítači využívající sériové rozhraní, který zajišťuje spojení mezi dvěma směrovači (router) nebo připojení klienta či sítě na hostitelský počítač přes telefonní linku. Oproti staršímu protokolu SLIP (Serial Line Internet Protocol) nabízí bezpečnostní prvky a citlivost na kvalitu linky.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000642.htm ]