NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pravděpodobnostní vyhledávání
Jedna z alternativ booleovského modelu vyhledávání založená na teorii pravděpodobnosti. Snaží se řešit slabiny booleovského modelu, jako je tvrdost konjunkce, práce s vahami či řazení výsledků.
[BAEZYATES-1999:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000643.htm ]