NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
protokol
Norma pro komunikaci mezi počítači, obvykle na úrovni jedné síťové vrstvy, která určuje formát zprávy a postupy a pravidla při jejich výměně. Popisuje např. pořadí posílání bitů po lince, navázání a ukončení spojení, formát výměny dat mezi aplikacemi aj. Komunikační protokoly na sebe hierarchicky navazují, nižší vrstva poskytuje služby vrstvě vyšší.
[HLAVENKA-1997:225]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000645.htm ]