NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
protokol pro přenos souborů
FTP
Protokol aplikační vrstvy TCP/IP pro archivaci, distribuci a předávání souborů mezi síťovými uzly.
[HLAVENKA-1997:166]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000646.htm ]