NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogový vyhledávací nástroj
předmětově orientovaný zdroj
Předmětově uspořádaný adresář webových zdrojů, který je založen na intelektuálním sběru informací o zdrojích dostupných na WWW. Jeho základní funkcí je vyhledávání informačních zdrojů pomocí hierarchicky uspořádaných tematických kategorií.
[GLOSSARY-2002]
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000647.htm ]