NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přihlášení
Proces zadávání autentizačních údajů (nejčastěji jména a hesla) pro vstup do systému.
[HLAVENKA-1997:242]
[ŘÍHA-1996:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000648.htm ]