NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přístupové právo
Oprávnění uživatele používat daný objekt předem definovaným způsobem.
[HLAVENKA-1997:7]
[ŘÍHA-1996:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000649.htm ]