NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rámce
Označení metody rozdělení okna prohlížeče pro současné zobrazení více HTML dokumentů. Každý rámec může mít vlastní ovládání a být nezávislý na navigaci v ostatních rámcích.
[HLAVENKA-1997:164]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000650.htm ]