NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regulární výraz
Textový řetězec chápaný jako vzor (maska) pro vyhledávání v textových souborech. Syntaxe regulárních výrazů zahrnuje užití nejen zástupných znaků (např. hvězdička, otazník), ale i řadu dalších zvláštních znaků a pravidel, které umožňují zápis komplexních vyhledávacích požadavků.
[BAEZYATES-1999:105]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000651.htm ]