NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
relační operátor
Operátor, který porovnává dvě hodnoty (např. x < 5, tj. x je menší než 5). Výsledkem porovnání jsou hodnoty pravda nebo nepravda. Mezi relační operátory patří rovnost, nerovnost, větší než, menší než, větší než nebo rovno, menší než nebo rovno.
[HLAVENKA-1997:348]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000653.htm ]