NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
RFC
Dokumenty představující standardy komunikace na internetu, ačkoliv některé z těchto dokumentů mají pouze informativní charakter nebo charakter návodu či doporučení.
[HLAVENKA-1997:354]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000654.htm ]