NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
robot
bot, crawler (ciz.), indexer, spider
Program, který je součástí vyhledávacího stroje a který systematicky vyhledává a shromažďuje informace zveřejněné na webových stránkách. Předává je indexačnímu programu vyhledávacího stroje pro jejich zařazení do invertovaného souboru, který je používán pro zpětné vyhledávání informací.
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000655.htm ]