NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řízení přístupu
Vymezení práv uživatelů při přístupu k prostředkům sítě. Jeho cílem je umožnit přístup autorizovaného uživatele, zabránit přístupu neautorizovaného uživatele, případně zabránit využití zdroje neautorizovaným způsobem.
[HLAVENKA-1997:6]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000657.htm ]