NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
SGML
standardní všeobecný značkovací jazyk
Standardní zobecněný značkovací jazyk, norma ISO-8879 pro strukturování elektronických textů. Značky umožňují elektronické zpracování dokumentu, publikování a tisk v různých formátech. Pomocí tzv. definic typu dokumentu (DTD) lze definovat vlastní strukturní značkovací jazyk. Jazyk HTML je definován pomocí SGML. Vzhledem ke značné obecnosti a současné složitosti se v praxi uplatňuje více jeho podmnožina - jazyk XML.
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000658.htm ]