NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soukromý klíč
U asymetrických metod šifrování (např. PGP, RSA) jeden z páru klíčů (soukromý/veřejný). Uživatel jej drží v tajnosti, používá jej k dešifrování zpráv šifrovaných párovým veřejným klíčem.
[ŘÍHA-1996:77]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000660.htm ]