NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
splash page
Úvodní dokument k určité webové prezentaci, nemá obvykle žádný informační obsah. Typickým obsahem je logo, různé druhy animací či videa.
[NETLINGO-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000662.htm ]