NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stažení
Přenos souboru (dokumentu, obecně libovolných dat) ze vzdáleného počítače na lokální počítač. Přenos opačným směrem se nazývá upload.
[HLAVENKA-1997:124]
[ŘÍHA-1996:30]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000663.htm ]