NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stopslovo
nevýznamové slovo
Výraz, který je při indexování databáze ignorován na základě předem stanoveného slovníku stopslov. Jde zpravidla o spojky, předložky, booleovské operátory, číslovky, velmi obecné a často se opakující výrazy. Důvodem pro používání stopslov je jednak úspora místa, jednak snaha o urychlení procesu vyhledávání. Je-li některé ze stopslov součástí fráze, pak je možné je pro hledání použít. Identifikuje-li indexační program části textů jako fráze, zařadí je v databázi do slovníku frází nebo informace o jejich výskytu v dokumentech propojí s převzatým slovníkem frází.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000665.htm ]