NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém pojmenování počítačů
Distribuovaná datová služba, prostředek pro fungování hierarchického systému domén. Zajišťuje decentralizovaným způsobem překlad jména hostitele (počítače) na jeho IP adresu a naopak.
[HLAVENKA-1997:121]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000666.htm ]