NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
šifrování
Proces (jinak též kryptografická transformace dat), při němž konkrétní kryptografická metoda převádí otevřený text (originální tvar zprávy, dokumentu) pomocí kryptografického algoritmu a šifrovacího klíče do šifrovaného textu. Ten potom obecně vypadá jako náhodný shluk znaků. U této transformace může a nemusí být použit v závislosti na konkrétní metodě kryptografický klíč. Formální zápis šifrování je C=E (K, P), kde K je šifrovací klíč, P je otevřený text (plain text), E symbolizuje šifrovací algoritmus a C představuje šifrovaný text (cipher text).
[HLAVENKA-1997:138]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000667.htm ]