NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
šifrování s veřejným klíčem
Asymetrická metoda šifrování, která používá dva klíče. Pomocí veřejného klíče jsou data zašifrována, pomocí soukromého klíče dešifrována. Veřejný klíč se používá pro šifrování textu zasílaného majiteli veřejného klíče. Zprávy, které jsou zašifrovány uživatelovým veřejným klíčem, lze dešifrovat jen jeho soukromým klíčem. Odpadá potřeba přenosu tajného klíče nějakým bezpečným kanálem jako u symetrického šifrování, veřejný klíč může být přenášen bez omezení, soukromý klíč se nikam nepřenáší. Majitel soukromého klíče může tento klíč použít pro svou jednoznačnou identifikaci, tzn. že odesílanou zprávu zašifruje svým soukromým klíčem a příjemce ji dešifruje jeho veřejným klíčem, jehož pravost potvrzuje digitální certifikát. Na této metodě šifrování jsou mj. založeny technologie PGP a RSA.
[HLAVENKA-1997:338]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000668.htm ]