NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
telnet
Aplikační protokol TCP/IP sloužící pro emulaci klasického terminálu. Dříve se používal jako prostředek přístupu k databázím, ke knihovním katalogům, k veřejným informačním zdrojům nebo pro vzdálenou práci uživatele. Vlivem rozvoje WWW klesá význam telnetu pro zpřístupňování informačních zdrojů. V současnosti je nejčastěji používán pro příkazově orientovanou práci na úrovni operačního systému.
[DOSTÁLEK-2001]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000670.htm ]