NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
upload
Přemístění souborů z vlastního počítače na jiný s využitím síťového spojení. Opakem je download (stažení).
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000671.htm ]