NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Usenet
Distribuovaný systém používaný uživateli počítačů pracujících pod operačním systémem UNIX. Umožňuje odesílat a přijímat zprávy, které na rozdíl od elektronických konferencí nejsou zasílány každému účastníkovi diskuse, ale zájemce si je musí vyhledat na příslušném serveru. Uživatelé systému Usenet nemusí být připojeni na síť internet, mohou např. využívat některou z online služeb.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000672.htm ]