NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatelské jméno
identifikace uživatele
Symbolické jméno osoby, která má právo využívat prostředky sítě nebo určitou službu. Zpravidla se pro identifikaci uživatele používá v kombinaci s heslem.
[HLAVENKA-1997:422]
[ŘÍHA-1996:96]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000673.htm ]