NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vektorové vyhledávání
Vyhledávání, při němž je každý dokument či dotaz (libovolná skupina slov) reprezentován bodem (vektorem) v n-rozměrném souřadnicovém systému. Na základě měření vektorové vzdálenosti, nejčastěji kosinovou mírou, se stanovuje podobnost dokumentů a jejich obsahová relevance.
[BAEZYATES-1999:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000674.htm ]