NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejný klíč
U asymetrických metod šifrování (např. PGP, RSA) jeden z páru klíčů (soukromý/veřejný). Veřejný klíč je určen pro dešifrování dat. U digitálních podpisů slouží k ověření (dešifrování) podpisu.
[HLAVENKA-1997:334]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000675.htm ]