NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
VRML
Jazyk pro vytváření trojrozměrných grafických objektů, scén, animací a pro interaktivní manipulace s objekty v prostředí služby WWW.
[HLAVENKA-1997:433]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000676.htm ]