NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávací nástroj
Obecné označení pro služby umožňující vyhledávání informací v prostředí internetu.
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000677.htm ]