NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávání fráze
Vyhledávání dokumentů obsahujících řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe. Tento způsob formulace dotazu zvyšuje pravděpodobnost, že vyhledané dokumenty budou skutečně odpovídat hledanému tématu. Standardní funkce většiny vyhledávacích nástrojů v jednoduchém i v pokročilém režimu vyhledávání.
[GLOSSARY-2002]
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000679.htm ]