NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
WAIS
Služba vyhledávacího typu v rámci archivů textových dokumentů, využívající plnotextových indexových souborů. V současnosti je na ústupu a je vytlačována plnotextově orientovanými vyhledávacími službami v prostředí služby WWW. Zvláštností služby byly dotazy ve formě blízké přirozenému jazyku, nebylo proto nutné informační požadavky přísně formalizovat do podoby booleovského dotazu.
[HLAVENKA-1997:437]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000681.htm ]