NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
WAP
Bezdrátový aplikační protokol. Skupina norem pro připojení bezdrátových zařízení (mobilní telefony, pagery, palubní počítače osobních automobilů apod.) k internetu s cílem poskytnout jejich uživatelům obdobné služby jako na WWW. Tradiční architektura WWW požadavkům mobilních zařízení nevyhovuje, problémem je velikost dokumentů, bohatá grafika, multimediální objekty apod. Pro mobilní zařízení je typické, že mají omezenou velikost displeje, limitované možnosti vstupu, nízkou rychlost komunikace apod. WAP definuje několik protokolů a datových formátů, pro které lze nalézt analogie s běžnými standardy internetu. Např. jazyk WML má stejnou roli jako jazyk HTML u služby WWW.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000682.htm ]