NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Whois
Utilita ze skupiny TCP/IP umožňující zaslat dotaz na osobu, doménu, síť nebo stanici registrovanou v databázi Whois.
[HLAVENKA-1997:439]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000685.htm ]