NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
WWW
Web, web, World Wide Web
Distribuovaný hypertextový internetový informační systém, v němž dokumenty obsahují odkazy na jiné místní nebo vzdálené dokumenty. Informační nástroj využívající text, grafiku, zvuk, video. Webové dokumenty jsou vytvořeny nejčastěji v jazyku HTML. Klientský program používaný pro zobrazování webový stránek a pro pohyb v informačním prostoru WWW se nazývá prohlížeč.
[HLAVENKA-1997:443]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000687.htm ]