NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
XHTML
HTML formát vyjádřený pomocí syntaktických pravidel XML.
[MUSCIANO-2000]
[W3C HTML-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000688.htm ]