NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
XML
Značkovací jazyk, který je schváleným standardem pro značkování dokumentů. Definuje obecnou syntaxi, která se používá pro označování dat jednoduchými, srozumitelnými značkami, které se vztahují nejen ke struktuře, ale i obsahu dokumentu, neurčují však, jak má být dokument zobrazován (XML je tedy strukturálním a sémantickým jazykem, nikoliv jazykem prezentačním). XML je dostatečně flexibilní a perspektivně využitelný pro různorodé oblasti, např. pro webové stránky, elektronickou výměnu dat, vektorovou grafiku, systémy hlasové pošty apod. Nabízí možnost vytváření na platformě nezávislých a dlouhodobých datových formátů.
[HAROLD-2002]
[MUSCIANO-2000]
[W3C HTML-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000689.htm ]