NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zrcadlo (server)
zrcadlový server
Přesná kopie adresáře FTP serveru nebo webové prezentace, obvykle velmi vzdálené. Použití zrcadleného namísto původního adresáře či webového sídla urychluje práci a zlepšuje průchodnost sítě menším zatížením mezinárodních linek.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000692.htm ]