NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
centralizovaný systém knihoven
Systém knihoven na vymezeném území se stejnými funkcemi, činnostmi a službami, z nichž některé jsou soustředěny do jediné centrální knihovny. Výstupy centrální knihovny slouží všem knihovnám systému (např. centrální doplňování a zpracování knihovních fondů).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:195-198]
[SMETÁČEK-1985:93-94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000693.htm ]