NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní systém
knihovnický systém (nespr.)
1. Abstraktní model jedné knihovny nebo skupiny knihoven, v němž prvky představují jednotlivé části (místa) knihovny, kde se realizují knihovnické a informační činnosti a služby, a vazbami mezi prvky jsou vztahy mezi těmito částmi (místy). - 2. Označení pro knihovnu, její část nebo pro skupinu knihoven, mající společný cíl nebo více cílů - shromažďovat, zpracovávat a uchovávat knihovní dokumenty a informace s cílem poskytovat knihovnické a informační služby.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:195-198]
[SMETÁČEK-1985:93-94]
[257-2001:3-18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000694.htm ]