NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní knihovní systém
národní systém knihoven
Systém knihoven v rámci státu, fungující na bázi informačních technologií, umožňující propojení a účelnou spolupráci bez ohledu na resortní příslušnost a zapojený do mezinárodní spolupráce. Cílem národního systému knihoven je zabezpečit občanům rovný přístup k informacím publikovaným v jakékoliv formě a na jakýchkoliv médiích a poskytovat komplexní knihovní a informační služby.
[STRATEGIE-1999:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000695.htm ]