NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální funkce knihovny
regionální činnost knihovny
Funkce zpravidla univerzální knihovny zaměřené na vymezený region. Jsou jimi zejména činnosti koordinační, poradenské a konzultační, meziknihovní služby, vzdělávací aktivity, shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování dokumentů a informací o daném regionu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:282]
[257-2001:2-11]
[KONCEPCE-2001:4-7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000696.htm ]