NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
druhová specializace knihoven
Specializace určená převažujícím druhem dokumentů v knihovně, např. norem, patentových spisů, nosičů zvuku apod., jimiž knihovna naplňuje své hlavní funkce, s tím souvisí i charakter služeb a do jisté míry i speciální skupina uživatelů knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000698.htm ]